ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГО
МЕНУВАТЕ
СВЕТОТ

Неограничен интернет за социјални мрежи

Да бидеме дел од Z светот и иднината што ја гради оваа генерација!

Активирајте ја новата опција Speak Out и споделувајте ги неограничено вашите идеи, размислувања и ставови преку социјалните мрежи.

Акивирајте ја опцијата Speak Out секој месец преку Telekom MK апликацијата, без дополнителен надомест и споделувајте онлајн неограничено на социјалните мрежи Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok и Twitter без притоа да трошите од мобилниот интернет вклучен во претплатата.

За кого е
наменета опцијата
Speak Out?

Силата на генерацијата Z сега значи многу повеќе! Користејќи ја технологијата, тие веќе го менуваат светот кон подобро. Споделувањето преку социјалните мрежи е неограничено, a младите преку дигиталните алатки можат да предводат клучни глобални дижења и да се изразуваат непречено.

Опцијата Speak Out е наменета за нив, за генерацијата која го менува светот и гради подобра иднина преку технологијата.

Промотивно, корисниците на Mobile и Magenta 1 можат да ја активираат опцијата Speak Out без дополнителен надомест – само преку Telekom МК апликацијата како дел од Телеком поволностите достапни единствено со користење е-сметка.

Опцијата Speak Out е достапна во мобилните тарифни модели Mobile S, M, L и Magenta 1 мобилни услуги S, M, L и како дополнителна месечна услуга по цена од 99 денари / месечно.

icon1
icon2
icon3

Како се активира опцијата
Speak Out?

Speak Out е достапна за активирање преку апликацијата Telekom MK,
на Мој Телеком, со повик на 149778 или во најблиската
Телеком продавница.

По барањето за активирање на опцијаta Speak Out ќе добиете потврдна SMS порака за извршеното активирање. Од тој момент сообраќајот остварен преку мобилната мрежа за стриминг сервисите станува неограничен и повеќе нема потреба за грижа околу потрошениот месечен сообраќај. Најавете се на вашите омилени платформи и споделувајте!

Како работи
Speak Out?

Иако не троши од вашиот мобилен интернет, на опцијата
Speak Out тој и е потребен за да може да функционира. Доколку го потрошите мобилниот интернет вклучен во тарифата, Speak Out ќе престане да работи, сè додека не го обновите вашиот интернет со некој од нашите интернет пакети.

За оваа опција не ви се потребни инсталации и ажурирање на смартфонот, зашто таа функционира без оглед на типот на мобилниот уред или оперативниот систем.

Важни информации и услови кои треба да ги знаете при користeњето на oпцијата Speak Out.

Правила и услови за користење
Десктоп верзија