Benefitet

Benefitet e shërbimit E-fatura:

1. Shpejtësia – Fatura elektronike arrin shumë më shpejtë se fatura në letër, më së voni deri në ditën e 5-të të punës së muajit.

2. Transparenca – ajo është plotësisht e besueshme dhe qasje keni vetëm Ju.

3. Eko (aspekti) – e reduktoni shpenzimin e letrës duke kontribuar në ruajtjen e mjedisit jetësor.

4. Racionaliteti – kurseni në kohë dhe shpenzime, pa pritur në rradhë.

5. Pasqyrim dhe hap më afër deri te shoqëria dixhitale – aktivizohet, survejohet dhe paguhet drejtpërdrejt nga smartfoni apo kompjuteri juaj:

  • Е-aktivizim.
  • Е-qasje 24/7.
  • Е-monitorim të shpenzimeve.
  • Е-pagesë.
pageArea reserved, leave empty!!!