I veçantë

Modeli tarifor I Veçantë është dedikuar për persona me nevoja të veçanta dhe përfshin

  • Biseda të pakufizuara dhe SMS porosi drejt komunitetit I Veçantë
  • 200 minuta drejt të gjithë rrjetave të vendit
  • 100 SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit
  • 100 MB internet
  • Zgjedhje të madhe të celularëve me super çmime në Besnik 24
  • Poena në Klubi Im – programi më i madh për besnikëri
I Veçantë
Parapagesa mujore 236 den.
Minuta të përfshirë për biseda dhe video thirrje drejt të gjithë shfrytëzuesve të tarifës I Veçantë Pakufizuar
SMS porosi të përfshirë drejt shfrytëzuesve të tarifës I Veçantë Pakufizuar
Minuta të përfshirë drejt të gjithë rrjetave të vendit 200 min.
SMS të përfshirë drejt të gjithë rrjetave të vendit 100 SMS
Internet i përfshirë 100 MB
Telefona në tarifën I Veçanti

Tarifimi për bisedat është në minutë.

Intervali i tarifimit për internet është në 10 KB. Pas tejkalimit të internet komunikacionit të përfshirë në parapagesë, interneti shtesë nuk tarifohet por reduktohet shpejtësia.

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë
Çmimi për minutë bisede drejt të gjithë rrjetave të vendit 5,9 den.
SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit dhe të huaja 5,9 den.
MMS drejt të gjithë rrjetave të vendit 17,7 den.
MMS drejt zonave ndërkombëtare 41,3 den.
Çmimet për thirrjet ndërkombëtare thirrjet ndërkombëtare >

Dokumentat e nevojshëm për parapaguesit e ri në modelin tarifor I Veçantë

Ky model tarifor është dedikuar vetëm për personat me nevoja të veçanta të cilët janë anëtarë të Lidhjes së personave me invaliditet, Lidhjes së personave të verbër dhe Lidhjes së personave të shurdhër. Përveç dokumentave për tu bërë parapagues postpejd, janë të nevojshëm edhe këto dokumente: Vërtetim nga shoqata e personave me nevoja të veçanta, kopje nga karta e anëtarësisë në shoqatën e personave me nevoja të veçanta si dhe kartën origjinale të anëtarësisë në të parë.

Verzioni desktop