shape

Me Telekomin, të gjitha rrugët të çojnë në shpërblime!

Regjistrohu në Telekom MK App, fito 5 GB internet dhe 500 zemra Magenta Moments.

Telekom logo Opel logo
Opel Corsa car
TPhone

Rregullat për pjesëmarrje në lojën shpërblyese

Rregullat e lojës shpërblyese janë të thjeshta dhe në të mund të marrin pjesë të gjithë abonuesit e shërbimeve pripejd dhe abonuesit privatë postpejd të Makedonski Telekom të cilët i përmbushin kushtet vijuese:

Abonuesit pripejd

Regjistrim falas në Magenta Moments përmes aplikacionit Telekom MK.

Me vetë regjistrimin abonuesit i fitojnë 5 GB internet në celular me kohëzgjatje prej 7 ditësh dhe 500 zemra Magenta Moments të cilat mund t’i shfrytëzojnë për aktivizimin e përfitimeve nga partnerët tanë.

Menjëherë pas regjistrimit, me çdo rimbushje në pripejd, abonuesi merr pjesë në tërheqjen ditore të smartfonit më të disponueshëm 5G, T Phone.

Të gjithë pjesëmarrësit e regjistruar të cilët do të rimbushin në shumë prej së paku 400 denarë gjatë kohëzgjatjes së lojës shpërblyese hyjnë në tërheqjen për shpërblimin kryesor - Opel Corsa-n e re.

Abonuesit postpejd

Çdo abonuesi i ri postpejd i portfoliove aktuale Magenta 1 apo Mobile gjatë kohëzgjatjes së lojës shpërblyese.

Çdo abonues i cili do ta rinovojë kontratën e lojalitetit në portfoliot aktuale Magenta 1 apo Mobile gjatë kohëzgjatjes së lojës shpërblyese.

Regjistrimi për pjesëmarrje në lojën shpërblyese bëhet përmes regjistrimit në Magenta Moments në aplikacionin Telekom MK dhe me të fitohen 5 GB internet shtesë në celular me kohëzgjatje prej 30 ditësh dhe 500 zemra Magenta Moments të cilat mund të përdoren për aktivizimin e përfitimeve nga partnerët tanë.

Me regjistrimin, abonuesit postpejd marrin pjesë në tërheqjen ditore për smartfonin më të disponueshëm 5G, T Phone dhe në tërheqjen për shpërblimin kryesor, Opel Corsan e re.

Shpërblime

T Phone 5G smartfon çdo ditë

Shpërblimi kryesor – automjet Opel Corsa

Kohëzgjatja e lojës shpërblyese:
22.11.2023 – 10.01.2024

Rregullat zyrtare për lojën shpërblyese

Opel

500 Magenta Moments zemra

fitohen vetëm për regjistrimin përmes Magenta Moments.

SHPËRBLIMI KRYESOR Opel CorsaE RE

Opel

Fituesit e lotarisë

Armira Murati – 0726183XX

22.11.2023

Dragan Madevski – 707708XX

23.11.2023

Miria Jeladini - 0719634XX

24.11.2023

Elvis Elezi – 0716774XX

25.11.2023

Emir Nuredini - 0725999XX

26.11.2023

Emin Memedali – 0708065XX

27.11.2023

Ivona Trajkovska - 0708087XX

28.11.2023

Tefik Kasami - 0709069XX

29.11.2023

- 0705816XX

30.11.2023

Zarife Murseli - 0717564XX

01.12.2023

Ardita Asani - 0708740XX

02.12.2023

Adnan Dehari - 0715887XX

03.12.2023

Omer Ramadani - 0707857XX

04.12.2023

Zulea Useini – 0714789XX

05.12.2023

Marko Gorgievski – 0725810XX

06.12.2023

Ivanka Dishevska - 0702757XX

07.12.2023

- 0708465XX

08.12.2023

Amdi Shaqiri - 0718272XX

09.12.2023

Maja Gjorgievska - 0709447XX

10.12.2023

Cendrim Nerivaj - 0714909XX

11.12.2023

Leutrim Gervala - 0719449XX

12.12.2023

Kire Tintovski - 0752767XX

13.12.2023

Miroslav Velkovski – 0718032XX

14.12.2023

– 0716611XX

15.12.2023

Lirim Ibraimi – 0702409XX

16.12.2023

Burim Bilali – 0714727XX

17.12.2023

Vaid Gafuri - 0714772XX

18.12.2023

Salmani Calthrina - 0715748XX

19.12.2023

Ilsa Kurtishi - 0707327XX

20.12.2023

Enes Tairi - 0704431XX

21.12.2023

Ancho Malinov - 0713156XX

22.12.2023

Alim Shakiri - 0708530XX

23.12.2023

- 0716281XX

24.12.2023

Haris Emini - 0725579XX

25.12.2023

Zijah Shabani - 0707991XX

26.12.2023

Iljber Adili - 0708580XX

27.12.2023

Besnik Aliov - 0717595XX

28.12.2023

Mirjana Stojanovska - 0708874XX

29.12.2023

Adnan Nedzipovski - 0705710XX

30.12.2023

Ali Bekjiri - 0714370XX

31.12.2023

- 0727654XX

01.01.2024

Emin Emin - 0726752XX

02.01.2024

Boban Pecov - 0784135XX

03.01.2024

Hikmet Sharifi - 0717122XX

04.01.2024

Osman Osmani - 0715045XX

05.01.2024

- 0715050XX

06.01.2024

Ardion Latifi - 0709403XX

07.01.2024

Ali Merseli - 0705206XX

08.01.2024

Antigona Murati - 0714405XX

09.01.2024

Besar Sulejmani - 0727584XX

10.01.2024

Shakjir Brahimi - 0725125XX

11.01.2024

Verzioni desktop