NË PRIPEJD

Lëreni botën
t'ju dëgjojë me
SPEAK OUT

Internet i pakufizuar për në rrjetet sociale

Aktivizoni opsionin e ri Speak Out dhe ndani idetë, mendimet dhe pikëpamjet tuaja në rrjetet sociale në mënyrë të pakufizuar.

Paketë javore Speak Out duke përfshirë Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp, Tinder dhe Snapchat, TikTok dhe Twitter plus 4 GB internet për përdorimin e internetit sipas zgjedhjes suaj.

149
denarë javë

NË PRIPEJD

icon1
icon2
icon3

Si aktivizohet opsioni
Speak Out?

Aktivizoni opsionin Speak Out përmes aplikacionit Telekom MK dhe ndani përmbajtjet online në mënyrë të pakufizuar në rrjetet sociale Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder dhe Snapchat pa shpenzuar nga inteneti celular i përfshirë në paketë.

Pas kërkesës për të aktivizuar opsionin Speak Out do të merrni një SMS për të konfirmuar aktivizimin. Nga ai moment trafiku i realizuar përmes rrjetit celular për shërbimet e transmetimit bëhet i pakufizuar dhe nuk ka pse të shqetësoheni për trafikun e shpenzuar të internetit. Hyni në platformat tuaja të preferuara dhe shpërndani përmbajtje.

Si funksionon
Speak Out?

Megjithëse nuk konsumon nga interneti juaj celular, opsioni
Speak Outka nevojë për internet që të funksionojë. Nëse shpenzoni internetin celular të përfshirë në paketë, Speak Out do të pushojë së punuari, derisa të aktivizoni një paketë të re interneti Speak Out.

Ju nuk keni nevojë të instaloni dhe përditësoni celularin tuaj për këtë opsion, sepse funksionon pavarësisht nga lloji i pajisjes celulare ose sistemit operativ.

Informacionet dhe kushtet e rëndësishme që duhet t’i dini kur përdorni opsionin Speak Out.

  • Paketa zgjat 7 ditë nga dita e aktivizimit
  • Paketa nuk është e disponueshme në roaming.
  • Tarifimi i internetit është 10 KB.
  • Shpejtësia maksimale e internetit është 21 Mbps.
  • Pas shpenzimit të internetit të përfshirë në paketë, Speak Out do të ndalojë së punuari derisa përdoruesi të aktivizojë një paketë të re javore të Internetit Speak Out.
Kushtet dhe rregullat e përdorimit
Verzioni desktop