Пензионер

Со Пензионер тарифата за месечна претплата од само 236 денари добивате:

  • Неограничени минути за разговори со сите корисници на Пензионер
  • Вклучени минути за разговори кон сите домашни мрежи
  • Вклучени ЅМЅ пораки кон сите домашни мрежи
  • Голем избор на телефони по супер цени во Доверба 24
  • Поени во Мој клуб – најголемата програма за лојалност.
Пензионер
Meсечна претплата 236 ден.
Вклучени минути кон сите корисници на Пензионер Неограничено
Вклучени минути кон сите домашни  мрежи 200 мин.
Вклучени SMS кон сите домашни мрежи 50 пораки
Телефони во Пензионер тарифа

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации
Цена за минута кон сите домашни мрежи. 5,9 ден.
Цена за интернет по 1 MB. 15 ден.
Цена за SMS порака 5,9 ден.
Цена за MMS кон домашни мрежи 17,7 ден.
Цена за MMS кон меѓународни мрежи 41,3 ден.

* Интервалот на тарифирање разговори е на минута.

Како да станете корисник на Пензионер

За да ја користите тарифата Пензионер, потребно е само да појдете до најблиската Телеком продавница и да приложите пензиски чек. Еден пензионер може да склучи само еден постпејд договор на овој тарифен модел.

pageArea reserved, leave empty!!!