NJIHUNI ME GJENERATËN Z:
ATA QË E BARTIN ARDHMËRINË ME VETE

E famshmja Bili Ajlish në partneritet me Telekomin u bashkua me gjashtë ambasadorë tjerë të gjeneratës Z, të cilët janë me origjinë nga mjedise të ndryshme dhe kanë interesa nga më të ndryshmet.
Pavarësisht nga ajo se a bëhet fjalë për DJ-ët, dizajnimin e modës së qëndrueshme, krijimin e YouTube serive, shpikjeve teknologjike ose shfrytëzimit të veglave online me qëllim të angazhimit social ose ngritjes së vetëdijes për ndryshimet klimatike - këto paraprirës të gjeneratës Z kanë një qëllim të përbashkët: botën e mundësive të barabarta si vizion i vetëm për ardhmërinë.

Duke e shfrytëzuar teknologjinë gjenerata Z mund të paraprijë lëvizje kyçe globale, të luftojë për mundësi të barabarta në nivel botëror dhe ti ndryshojë perceptimet negative për shfrytëzimin e teknologjisë. Kjo gjeneratë e shfrytëzon teknologjinë për të bërë diçka të mirë jo vetëm për vete, por edhe për tërë shoqërinë.

Njihuni me grupin në vijim dhe mësoni më shumë në #whatwedonext #çkadotёbëjmëmёpas.

JEMI KËTU PËR KËTË GJENERATË.
DHE PËR ATË QË DO TA BËJË AJO MË PAS.

#WHATWEDONEXT

#ÇKADOTЁBËJMËMЁPAS

x
x

"Ky aspekt i internetit me të vërtetë më ndihmon të rritem si personalitet, sepse dituria ndahet shumë lehtë."

Leo -21
Dixhej

"Të gjithë ne kemi potencial të ndikojmë pozitivisht në këtë planetë dhe unë shpresoj se gjenerata jonë do ti shfrytëzojë platformat e veta për bashkëpunim dhe komunikim dhe se në këtë mënyrë do të bëjë ndryshim."

Bili Ajlish -
18 - muzikante

x
x
x

SPEAK OUT

FILLONI TË NDRYSHONI BOTËN!

Të bëhemi pjesë e botës Z dhe ardhmërisë që e ndërton kjo gjeneratë!

Aktivizoni opcionin e ri Speak Out dhe ndani idetë tuaja pa kufizime, mendimet dhe qëndrimet nëpërmjet rrjeteve sociale.

Aktivizoni opcionin Speak Out çdo muaj përmes aplikacionit Telekom MK, pa kompensim shtesë dhe ndani onlajn pakufi pa harxhuar nga interneti celular i përfshirë në parapagesë.

Më shumë