10 vite MaxTV

Në nëntor të këtij viti shënohen 10 vite të ekzistimit të televizionit më të mirë interaktiv digjital – MaxTV!

10 vjet miqësi me shfrytëzuesit tanë dhe shumë momente zbavitëse dhe kënaqësi me përmbajtjet ekskluzive dhe tërheqëse për çdo anëtar të familjes.

Me këtë rast, aktivizoni HBO pako, pa pagesë.

HBO pako për të gjithë shfrytëzuesit e MaxTV!

Aktivizoni HBO paket direkt përmes menysë MaxTV, përmes Telekomi Im, ose duke telefonuar në Kontakt qendën dhe shijoni falas përmbajtjet ekskluzive filmike në dispozicion deri më 08.01.2019.

Shfrytëzuesit që tashmë kanë të aktivizuar HBO në pakon e tyre MaxTV do të mund ti ndjekin këto përmbajtje ekskluzive pa kompenzim shtesë gjatë periudhës promocionale deri më 08.01.2019.

Promocioni është në dispozicion për periudhë të kufizuar kohore dhe vlen për të gjithë shfrytëzuesit privatë dhe afaristë të MaxTV. Pas datës 08.01.2019, paketa do të paguhet me çmim prej 354 denarë / muaj.