Festojmë 100.000familje Magenta 1

100.000familjet tona Magenta 1 janë 100.000 arsyet tona për të festuar! Prandaj, së bashku festojmë me 100 GB internet celular për të gjithë përdoruesit privatë të Magenta 1 M dhe L, si dhe për të gjithë përdoruesit e biynesit Magenta 1 Business M dhe L.

Aktivizoni këto 100 GB menjëherë, përmes aplikacionit Telekom MK dhe filloni të
shijoni internetin më të mirë celular nga Telekom.


Interneti promocional celular prej 100 GB me një çmim prej 1 denar është i vlefshëm për të gjithë përdoruesit privatë të rinj dhe ekzistues të shërbimeve celulare
Magenta 1 M dhe L, si dhe për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ekzistues të biznesit të
shërbimeve celulare Magenta 1 Business M dhe L dhe është në dispozicion për përdorim deri në fund të vitit.

Zgjidhni Magenta 1 ose
Magenta 1 Business tani
dhe merrni një çantë shpine.


Çanta promocionale është e disponueshme për të gjithë përdoruesit privatë të rinj dhe ekzistues që do të nënshkruajnë një kontratë për Buxhet Familjar, Besnik 24 ose Besnik 12 në modelet tarifore Magenta 1, si dhe për të gjithë përdoruesit e rinj të biznesit dhe ekzistues që do të rinovojnë ose nënshkruajnë një kontratë të re Kontrata 24 e modeleve tarifore Magenta 1 Business gjatë periudhës promocionale. Oferta zgjat për një periudhë të kufizuar kohore. Sasitë janë të kufizuara.