Прославуваме 100.000 Magenta 1 семејства

Нашите 100.000 Magenta 1 семејства се нашите 100.000 причини за славење! Затоа, заедно прославуваме со 100 GB мобилен интернет за сите приватни Magenta 1 M и L корисници, како и за сите деловни Magenta 1 Business M и L корисници.

Активирајте ги овие 100 GB веднаш, преку Telekom MK апликацијата и започнете да уживате
во најдобриот мобилен интернет од Телеком.


Промотивниот мобилен интернет од 100 GB по цена од 1 денар важи за сите нови и за сите постојни приватни корисници на
Magenta 1 мобилни услуги М и L, како и за сите нови и за сите постојни деловни корисници на Magenta 1 Business мобилни услуги М и L
и е достапен за користење до крајот на годината.

Одберете ја вашата Magenta 1 или
Magenta 1 Business сега
и добијте ранец


Промотивниот ранец е достапен за сите нови и за сите постојни приватни корисници кои ќе склучат договор за Фамилијарен буџет, Доверба 24 или Доверба 12 на Magenta 1 тарифните модели, како и за сите нови и за сите постојни деловни корисници кои ќе склучат нов или ќе обноват Договор 24 на Magenta 1 Business тарифните модели во промотивниот период. Понудата трае ограничен временски период. Количините се ограничени.

Десктоп верзија