2 Max Basic

  • Deri 50 TV kanale kryesore
  • Videotekë me më shumë se 100 tituj filmic dhe 600 TV tituj
  • 200 minuta falas për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom
  • 24 orë mbështetje teknike në 122
  • Për kontratë të lidhur onlajn, dërgim falas të dokumentave dhe pajisjeve të nevojshme deri në shtëpi.
MaxTV  
TV shërbime Televizion dixhital
TV kanale (1) Deri 50 TV kanale
MaxTV videoteka Qasje të pakufizuar
Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes.
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas
TV-teka вклучен
Shërbime folëse  
Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks 200 minuta (2)
Pajisje  
Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
Media pranues вклучен

(1) Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

(2) Pas tejkalimit të bisedave të përfshira mujore, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta.

Verzioni desktop