2 Max Comfort

  • До 80 основни ТВ канали, плус вклучен филмски пакет HBO
  • Видеотека со повеќе од 100 филмски и 600 ТВ наслови и ТВ-тека
  • Бесплатни разговори кон сите фиксни мрежи и попусти
  • 24 часа техничка поддршка на 122
  • За онлајн склучен договор бесплатна испорака на документите и потребната опрема до дома.

MaxTV
ТВ услуга Дигитална телевизија со вклучено снимање, паузирање и премотување
ТВ канали (1) До 80 ТВ канали
MaxTV видеотека Неограничен пристап
Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината
Изнајмување содржини од ТВ архива: Бесплатно
ТВ-тека вклучен
Говорни услуги
Вклучени разговори во нашата фиксна мрежа Неограничено (2)
Вклучени разговори кон други фиксни мрежи Неограничено (3)
Вклучени разговори во нашата мобилна мрежа 100 минути (4)
Попуст за меѓународни разговори 30% редовен попуст и
бесплатни разговори кон 50 држави (5)
Дополнителни услуги Пакет дополнитени услуги (6)
Опрема
Интегриран уред за безжичен пристап вклучен
Mедија приемник вклучен

(1) Македонски Телeком АД – Скопје го задржува правото да го промени изборот на ТВ каналите.

(2) За неограничени разговори во мрежата на Македонски Телеком важи политика за фер користење од 100 часа месечно. По нивно надминување, разговорите се наплаќаат по редовните цени за разговори во мрежата на Македонски Телеком.

(3) За неограничени разговори кон други фиксни мрежи важи политика за фер користење од 10 часа месечно. По нивно надминување, разговорите се наплаќаат по редовните цени за разговори кон други фиксни мрежи.

(4) По надминување на вклучените разговори, важат редовните цени за разговори кон мобилната мрежа на Македонски Телеком.

(5) Редовниот попуст од 30% се однесува на фиксни и мобилни меѓународни дестинации. Бесплатните меѓународни разговори важат за фиксни мрежи во следните земји: САД + Алјаска, Канада, Австрија, Шпанија, Шведска ,Швајцарија, Чешка, Црна Гора, Хрватска, Холандија, Франција, Финска, Унгарија, Украина, Турција, Србија, Косово, Словенија, Словачка, Сан Марино, Русија, Романија, Португалија, Полска, Норвешка, Монако, Молдавија, Малта, Луксембург, Лихтенштајн, Литванија, Латвија, Кипар, Италија, Исланд, Ирска, Естонија, Ерменија, Данска, Грција, Грузија, Герма-нија, Велика Британија, Ватикан, Бугарија, Босна и Херцеговина, Белорусија, Белгија, Андора, Албанија, Азербејџан. По надминување на 10 часа во текот на еден месец, разговорите се наплатуваат по редовните цени со 30% попуст.

(6) Пакетот дополнителни услуги вклучува: Идентификација на повик (CLIP), Повик на чекање со задржување на врска и Пренасочување на повик.

Нарачај онлајн

ПОСТОЕЧКИ ТЕЛЕКОМ ПРЕТПЛАТНИК

Доколку сте наш претплатник, за комплетирање на барањето пристапете на порталот Мој Телеком ТУКА.

Сè уште не сте регистрирани на Мој Телеком
Регистрирајте се

НОВ ТЕЛЕКОМ
ПРЕТПЛАТНИК

Доколку не сте наш претплатник, направете барање за нова телефонска линија и 2 Max Comfort пакет.


Нарачка за приклучок на телефонска линија со 2 Max Comfort пакет

Нарачај

Онлајн барањето за нова телефонска линија дополнително се обработува.

Десктоп верзија