Pako 2 Max

2 Max Basic

799
DENARË MUAJ
*

Çmimi vlen për kontratë për 2 vite

më shumë

Televizion dixhital

Deri 50 TV kanale

Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

Qasje të pakufizuar


Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas

 

200 minuta

Pas tejkalimit të bisedave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks

 

 

 

 

Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless)

Media pranues

2 Max Start

1.199
DENARË MUAJ
*

Çmimi vlen për kontratë për 2 vite

më shumë

Televizion dixhital duke përfshirë inçizim, pauzim dhe ecje para-mbrapa

Deri 80 TV kanale

Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

Qasje të pakufizuar


Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas

TV-teka
Program nga 7 ditë e fundit, në dispozicion pa pasur nevojë për inçizim

Pakufizuar

Për biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 100 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks

 

 

 

 

Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless)

Media pranues

2 Max Comfort

1.999
DENARË MUAJ
*

Çmimi vlen për kontratë për 2 vite

më shumë

Televizion dixhital duke përfshirë inçizim, pauzim dhe ecje para-mbrapa

Deri 80 TV kanale

Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

Qasje të pakufizuar


Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas

TV-teka
Program nga 7 ditë e fundit, në dispozicion pa pasur nevojë për inçizim

Pakufizuar

Për biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 100 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks
Pakufizuar

Për biseda të pakufizuara drejt rrjetave tjera fikse vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 10 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda drejt rrjetave tjera fikse.


Biseda të përfshira drejt rrjetave tjera fikse
100 minuta

Pas tejkalimit të bisedave të përfshira, vlejnë çmimet e rregullta për biseda srejt rrjetit mobil të Makedonski Telekom.


Biseda të përfshira në rrjetin tonë mobil
30% zbritje të rregullt

Zbritja e rregullt prej 30% ka të bëjë për destinacionet ndërkombëtare fikse dhe mobile. Bisedat ndërkombëtare falas vlejnë për rrjetat fikse në këto shtete: SHBA + Alaska, Kanada, Austri, Spanjë, Suedi, Zvicër, Çeki, Mali i Zi, Kroaci, Holandë, Francë, Finlandë, Hungari, Ukrainë, Turqi, Serbi, Kosovë, Slloveni, Sllovaki, San Marino, Rusi, Rumani, Portugali, poloni, Norvegji, Monako, Moldavi, Malta, Lluksemburg, Lihtenshtajn, Lituani, Letoni, Qipro, Itali, islandë, Irlandë, Estoni, Armeni, Danimarkë, Greqi, Gjeorgji, Gjermani, Britani e Madhe, Vatikan, Bullgari, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bjellorusi, Belgjikë, Andorë, Shqipëri, Azarbejxhan. Pas tejkalimit të 10 orëve gjatë një muaji, bisedat faturohen me çmime të rregullta me 30% zbritje.


dhe biseda falas drejt 50 shteteve
Pako me shërbime shtesë

Pakoja me shërbime shtesë përfshin: Identifikim të thirrjes (CLIP), Thirrje në pritje duke mbajtur lidhjen dhe Ridrejtim të thirrjes.


Pajisje terminale dhe pajisje të integruar për qasje pa tel (wireless)

Media pranues

Verzioni desktop