Klubi Im

Klubi Im është program për besnikëri i Makedonski Telekom të cilin vazhdimisht e zhvillojmë dhe plotësojmë për të përforcuar besimin e ndërsjellë. Si shfrytëzues të shërbimeve mobile, fikse dhe të integruara nga Makedonski Telekom, Ju përfitoni poena nga të cilat fitoni beneficione të vlefshme dhe mundësi që ti shfrytëzoni për furnizim me produkte nga portofoli ynë. Me Klubi Im mund ti grumbulloni dhe ti shfrytëzoni poenat edhe gjatë blerjes së produkteve te ndonjëri prej partnerëve tanë të Klubi Im.

Verzioni desktop