Koристење на поените

Со собраните поени:

  • Поените се достапни за користење при купување на мобилни телефони и дополнителна опрема, со избор на еднократно и доплата со картичка во Телеком онлајн продавницата.
  • можете да нарачате подарок од Каталогот на продукти. Нарачката се прави преку Контакт центарот на 122, преку веб порталот  Мој Телеком или во која било Телеком продавница;
  • можете да ја надополните припејд сметката на вашите блиски со електронски ваучер во износ од 300, 590, 900 или 2.000 денари. Одбраниот електронски ваучер можете да го нарачате преку Контакт центарот на 122, преку веб порталот Мој Телеком или во која било Телеком продавница;
  • можете да плаќате при купување телефон во Доверба;
  • можете да плаќате при купување на дополнителна опрема.