Shfrytëzim të poenave

Pikët e fituara në periudhë nga 01.08. - 31.12.2022 mund t'i shfrytëzoni deri më 31.01.2023.

Me poenat e grumbulluar:

  • Pikët janë në dispozicion për përdorim me rastin e blerjes së telefonëve celularë dhe pajisjeve të tjera shtesë, duke zgjedhur opsion për pagesë të njëfishtë ose pagesë shtesë me kartelë në Dyqanin online të Telekomit ose në ndonjë dyqan Telekom;
  • Mund të rimbushni pripejd llogarinë e të afërmëve tuaj me vauçer elektronik në shumë prej 300, 590, 900 ose 2.000 denarë. Vauçerin e zgjedhur elektronik mund ta porosisni nëpërmjet Kontakt qendrës në 122, nëpërmjet veb portalit Telekomi Im ose në çdo shitore të Telekomit;
  • Mund të paguani gjatë blerjes së celularit në Besnik;
  • Mund të paguani gjatë blerjes së pajisjeve shtesë.
Verzioni desktop