Андреас Елснер

Печати

Преземи

Андреас Елснер е Главен оперативен директор за приватни корисници на Македонски Телеком од 1 ноември, 2015 година.

Андреас доаѓа на новата позиција од Секторот за CRM и корисничко искуство каде беше на раководна позиција од ноември, 2014 година и работеше на сите активности кои се однесуваат на корисничката мапа со водечка улога во развојот и извршувањето на компаниската стратегија за конвергирани услуги.

Тој има повеќе од 14 години искуство во телекомуникациската индустрија во Австрија, Србија и Бугарија како виши менаџер за маркетинг во мали и големи телекомуникациски компании. Има изградено портфолио со забележителен успех во национално и меѓународно управување со маркетинг, управување со бренд, маркетинг комуникации, формирање на цени и развој на производи, позиционирање на производи и бренд, односи со јавноста, деловен развој и позиционирање на пазарот.

Тој има диплома по маркетинг, рекламирање и продажба од Виенскиот Универзитет за економија и деловна администрација. Исто така, има Диплома од Executive MBA студии од Виенската Академија за менаџери за продажба.

pageArea reserved, leave empty!!!