Искусете ја магијата на AR технологијата –
на најдобрата и најсигурнаTA мрежа

Augmented Reality (AR) претставува револуционерната платформа која што ви овозможува да визуелизирате 3D модели во реална средина, во реално време и обем. Со насочување на мобилниот телефон и скенирање на кодот тој “оживува” , станува интерактивен и прикажува надградена реалност. Преземете ја Telekom AR апликацијата и искусете неверојатни доживувања на најдобрата мобилна мрежа.

Десктоп верзија