ТвојатаСреќна ѕвезда

Регистрирај се на Telekom MK App,
добиј 5GB интернет и дополнувај за вредни награди

Telekom logo Opel logo
Opel Astra car
TPhone

Правила за учество во наградната игра

Правилата за учество се едноставни и можат да учествуваат сите наши припејд и приватни постпејд корисници коишто ги усполнуваат утврдените услови:

Припејд корисници

Бесплатна регистрација преку апликацијата Telekom MK.

Со самото регистрирање, корисниците добиваат 5GB мобилен интернет со времетраење од 7 дена.

Веднаш по регистрацијата, со секое надополнување во припејд, корисникот учествува во дневното извлекување за најдостапниот 5G смартфон, T Phone!

Сите регистрирани учесници, коишто во текот на времетраењето на наградната игра ќе надополнат минимум 400 денари на нивната припејд сметка, влегуваат во извлекувањето за главната награда - Opel Astra.

Постпејд корисници

Во наградната игра може да учествува секој:

Нов постпејд корисник на актуелните портфолија на Magenta 1 или Mobile за времетраењето на наградната игра

Секој корисник којшто ќе обнови договор за лојалност за актуелните портфолија на Magenta 1 или Mobile за времетраењето на наградната игра

Регистрацијата за учество во наградната игра се врши преку апликацијата Telekom MK, со што корисниците добиваат 5GB мобилен интернет со времетраење од 30 дена

Со регистрацијата, постпејд корисниците учествуваат во дневното извлекување за најдостапниот 5G смартфон - T Phone и во извлекувањето за главната награда, новата Opel Astra.

Награди

Т Phone 5G смартфон - секој ден

Главна награда – автомобил Opel Astra

Времетраење на наградната игра:
21.11.2022 – 09.1.2023 година

Официјални правила за наградната игра

T PHONEСекој ден | 50 дена

TPhone

Главна награда Opel Astra

Opel

Добитници во наградната игра

– 704819XX

21.11.2022

Бранко Кочев – 705996XX

22.11.2022

Светлана Мекиќ – 725710XX

23.11.2022

Бранко Марковски – 703960XX

24.11.2022

– 707208XX

25.11.2022

– 718028XX

26.11.2022

Адита Ибраими – 727796XX

27.11.2022

Африм Латифи – 708492XX

28.11.2022

Ресуљ Џафери – 705510XX

29.11.2022

Решат Ибраимовски - 709802XX

30.11.2022

Десктоп верзија