Audio dhe video streaming

Makedonski Telekom ofron shërbim për audio dhe video streaming nëpërmjet internetit për shfrytëzuesit afaristë.

Me këtë shërbim shfrytëzuesit kanë mundësi që ti promovojnë produktet dhe shërbimet e tyre, të mbajnë ligjërata dhe prezantime. Është e qëllueshme për transmetim të evenimenteve drejtpërdrejtë nëpërmjet internetit, për televizione dhe radio.

Ofrojmë solucion të plotë, përfshirë audio/video pajisje për inçizim, hardver dhe softver përkatës dhe konektim për emetim nëpërmjet internetit.