Балкан роаминг

Нови цени за роаминг со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина!

Почнувајќи од 1 јули 2016 година Македонски Телеком има нови поповолни цени за роаминг услуги со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Цената за појдовни повици во овие држави вклучувајќи ја и Република Македонија изнесува 17,4 денар по минута, цената за дојдовни повици изнесува 5 денари по минута, за SMS порака 5,8 денари, а интернет 32,70 денари по MB.

Највисоката цена за појдовни повици кон земјите надвор од балканската роаминг група изнесува 149 денари по минута, за дојдовни повици 54,3 денари по минута, а цената за SMS порака изнесува 5,8 денари.

Држава Оператор Повик кон Македонија (ден./мин.) Повик кон друга држава од Балкан роаминг (ден./мин.) SMS (ден./порака) Интернет (ден./MB) Примен повик од Македонија (или од Балкан роаминг држава*) (ден./мин.)
Босна и Херцеговина BH TELECOM 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Босна и Херцеговина ERONET 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Босна и Херцеговина M:TEL 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Србија VIP MOBILE D.O.O 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Србија Telekom Srbija 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Србија TELENOR 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Црна Гора TELENOR 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Црна Гора CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00
Црна Гора MTEL 17,40 17,40 5,80 32,70 5,00

*За повици и примени повици надвор од Балкан роаминг зоната проверете го следниов линк.

pageArea reserved, leave empty!!!