Bashkangjituni!

Si të bëheni shfrytëzues i modeleve tarifore biznes?

Që të nënshkruani kontratë për biznes – shfrytëzues, shkoni deri te shitorja më e afërt e Telekomit. Atje do ti merrni të gjithë informacionet dhe këshillat për çdo model tarifor biznes (afarist) dhe do të informoheni se cili prej modeleve tarifore më së shumti i përshtatet kompanisë suaj. Gjithashtu, atje do të merrni edhe informacione për të gjithë kushtet dhe dokumentat e nevojshëm.

Për më shumë informacione vizitoni Telekom shitoren më të afërt ose lajmërohuni në Biznes Kontakt qendrën në 120.

Verzioni desktop