Bashkëndaj internetin ndërmjet dy aparateve

Mundësi ekskluzive vetëm për abonentët në Smart dhe Magenta 1!

Me shërbimin Ndaje internetin, për vetëm 99 denarë në muaj, internet trafiku i përfshirë në tarifë mund që njëkohësisht të shfrytëzohet edhe në aparat të dytë (celular tjetër, tablet, laptop etj.).

Me këtë shërbim abonentët do mund që edhe në aparatin e dytë të shfrytëzojnë edhe internet trafikun nga internet pakoja shtesë e aktivizuar në vend ose në roaming.

Mënyra e shfrytëzimit tëshërbimit

Shërbimi sigurohet nëpërmjet SIM kartelës special e cila mund të përdoret vetëm për internet dhe ka ndalesë për të gjitha shërbimet tjera (biseda, SMS).

SIM kartela vendoset në aparatin/pajisjen në të cilën do të ndahet internet trafiku. Shërbimi është i disponueshëm për modelet tarifore Mobile / Magenta 1 S, М dhe L.

Internet kartela ngelet aktive në rast të ndryshimit të modeleve tarifore Smart ose Magenta 1. Gjatë zgjedhjes së tarifës e cila nuk ka mundësi për bashkëndarje të internetit, internet kartela do të deaktivizohet automatikisht.

Vizitoni Telekom shitoren, më të afërt, merrni SIM kartelë për shfrytëzimin e Bashkëndaj internet dhe kënaquni në lundrimin pa brenga në dy aparate njëkohësisht!

Verzioni desktop