Bashkëndaj internetin ndërmjet dy aparateve

Risi në magenta 1 dhe smart

Prej tash, internetin e përfshirë në parapagesën tuaj mund ta shfrytëzoni edhe në aparat të dytë, edhe atë për vetëm 99 denarë në muaj! Mundësi ekskluzive vetëm për shfrytëzuesit e SMART dhe Magenta 1!

Me shërbimin Bashkëndaj internet, internet trafiku i përfshirë në tarifë mundet njëkohësisht të përdoret edhe në aparat të dytë (celular tjetër, tablet, llaptop etj).

Shfrytëzuesit e SMART dhe Magenta 1 në aparatin e dytë do mund të shfrytëzojnë internet trafikun e përfshirë në tarifë, si dhe internet pakon plotësuese të aktivizuar në vend ose në roaming.

Mënyra e shfrytëzimit të shërbimit

Shërbimi sigurohet nëpërmjet SIM kartelës special e cila mund të përdoret vetëm për internet dhe ka ndalesë për të gjitha shërbimet tjera (biseda, SMS).

SIM kartela vendoset në aparatin ku do të ndahet internet trafiku. Shërbimi faturohet 99 denarë në muaj.

Vizitoni Telekom shitoren më të afërt, merrni SIM kartelë për shfrytëzimin e Bashkëndaj internet dhe kënaquni në lundrimin pa brenga në dy aparate njëkohësisht!

Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë, për shfrytëzuesit e Magenta 1 reduktohet shpejtësia, ndërsa për shfrytëzuesit e Smart inicohet ndalesa për internet.

Internet kartela ngelet aktive në rast të ndryshimit të modeleve tarifore Smart ose Magenta 1. Gjatë zgjedhjes së tarifës e cila nuk ka mundësi për bashkëndarje të internetit, internet kartela do të deaktivizohet automatikisht.

pageArea reserved, leave empty!!!