Besueshmëria CS NS

Përshkrimi

Certifikatë e normalizuar për nënshkrimin e softverit. Është dedikuar për ndërmarrje që krijojnë softver. Mund të shfrytëzohet për konfirmimin e identitetit të shfrytëzuesve të kodit të softverit.

Vlefshmëria e certifikatës është një vit me mundësi për ripërtrirje edhe për një vit (maksimum 4 ripërtrirje me rradhë). Certifikata është e siguruar në shumë vjetore prej 200.000 €.

Çmimet

Kohëzgjatja e kontratës Çmimet
Aktivizimi i parë 1.527 den.
Kompenzimi vjetor 6.510 den.
Revokimi 6.027 den.
Suspendimi 7.233 den.
Revokimi i suspendimit 4.019 den.

Makedonski Telekom mundëson zbritje gjatë blerjes së numrit të caktuar të certifikatave.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop