Besueshmëria SSL NS

Përshkrimi

Certifikatë e normalizuar për përdorim teknik për SSL komunikim. Mund të shfrytëzohet për krijimin e HTTPS komunikimit gjatë hostimit të veb faqeve me përmbajtje të sigurta..

Vlefshmëria e certifikatës është një vit me mundësi për ripërtrirje edhe për një vit (maksimum 4 ripërtrirje me rradhë). Certifikata është e siguruar në shumë vjetore prej 200.000 €.

Çmimet

Kohëzgjatja e kontratës Çmimet
Aktivizimi i parë 150 ден.
Kompenzimi vjetor 1.499 ден.
Revokimi 209 ден.
Suspendimi 199 ден.
Revokimi i suspendimit 199 ден.

Makedonski Telekom mundëson zbritje gjatë blerjes së numrit të caktuar të certifikatave.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop