Besueshmëria VPN NS

Përshkrimi

Certifikatë e normalizuar për përdorim teknik për VPN rrjete të sigurta. Mund të shfrytëzohet për krijimin e rrjetave private virtuele (VPN) dhe transfer të sigurt të të dhënave nëpërmjet rrjetave publike.

Vlefshmëria e certifikatës është një vit me mundësi për ripërtrirje edhe për një vit (maksimum 4 ripërtrirje me rradhë). Certifikata është e siguruar në shumë vjetore prej 200.000 €.

Çmimet

Kohëzgjatja e kontratës Çmimet
Aktivizimi i parë 1.770 den.
Kompenzimi vjetor 7.887 den. 7.887 den.
Revokimi 209 den.
Suspendimi 199 den.
Revokimi i suspendimit 199 den.


Kohëzgjatja e kontratës Zbritje e kompenzimit vjetor
4 vite 5%
5 vite 10%

Makedonski Telekom mundëson zbritje gjatë blerjes së numrit të caktuar të certifikatave.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop