Tarifimi i bisedave nacionale

Biseda në rrjetin e Makedonski Telekom Çmimi për minutë bisede në denarë
Tarifa normale, çdo ditë prej 08:00 deri 20:00 1,18
Tarifa e lirë, çdo ditë prej 20:00 deri 08:00 0,71
Biseda drejt rrjetave tjera fikse
Tarifa normale, çdo ditë prej 08:00 deri 20:00 1,18
Tarifa e lirë, çdo ditë prej 20:00 deri 08:00 0,71
Biseda drejt rrjetave telefonike mobile
Tarifa normale, çdo ditë prej 08:00 deri 20:00 6,99 (drejt të gjithë rrjetave mobile në Maqedoni)
Tarifa e lirë, çdo ditë prej 20:00 deri 08:00 3,99 (drejt të gjithë rrjetave mobile në Maqedoni)

Tarifimi është në fillim të çdo intervali (bllok) prej 60 sekondave.

pageArea reserved, leave empty!!!