Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom-it

100 MB 250 MB
internet të përfshirë

100 SMS
në rrjetin e Telekom-it

119 den.

Pakot vlejnë 7 ditë, përfshirë edhe ditën e aktivizimit të pakos

Aktivizo

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave

500 MB
internet të përfshirë

500 SMS
drejt të gjitha rrjetave

169 den.

Pakot vlejnë 7 ditë, përfshirë edhe ditën e aktivizimit të pakos

Aktivizo
 • Intervali i tarifimit për internetin falas është në 10 KB.
 • Shpejtësia maksimale e internetit është 21Mbps.
 • Pas shfrytëzimit të internetit, do të aktivizohet ndalesa për internet dhe nuk do mundesh të shfrytëzosh internetin, derisa nuk aktivizon pako të re ose deri në skadimin e validitetit të atij vijues. Që të vazhdosh me lundrimin, aktivizo njërën prej pakove ditore, javore ose mujore duke u lajmëruar në 1460.
 • Pakot nuk janë në dispozicion në roaming.

Si të aktivizosh pakon që ke zgjedhur?

Pakon e preferuar mund ta aktivizosh në mënyrën që më së tepërmi ju përgjigjet:

 • Duke u lajmëruar në numrin falas 1460 dhe duke i përcjellur udhëzimet e thjeshta të automatit folës;
 • Nëpërmjet aplikacionit mobil TELEKOM MK, ku përveç aktivizimit mund edhe të monitorosh gjendjen e çdo pakoje;
 • Onlajn nëpërmjet Telekomi Im;
 • Nëpërmjet Menyja ime, duke thirrur në *122#

Për biseda falas për gjatë tërë muajit, zgjidh pako mujore me minuta falas të përfshira, sipas nevojave tuaja.

Aktivizo njërën prej pakove duke u lajmëruar në numrin falas 1460 ose drejtëpërdrejtë duke klikuar në butonin Aktivizo.

Vikend biseda

300 minuta
në rrjetin tonë mobil dhe fiks

120 den.

Pakot vlejnë 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizo

Biseda falas me Rrethi im

500 minuta

150 den.

Pakot vlejnë 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizo

Biseda falas dhe SMS me Rrethi im

500 minuta

500 SMS

199 den.

Pakot vlejnë 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Aktivizo
 • Tarifimi për minutat falas është në 30 sekonda pas minutës së parë të bisedës.
 • Vikend periudha fillon prej të premtes 24:00 deri të dielen 24:00
 • Periudha e natës zgjat çdo ditë nga ora 22:00 deri ora 08:00
 • Pakoja është në dispozicion për të gjithë pripejd modelet tarifore.
 • Pakot nuk janë në dispozicion në roaming.

Si të aktivizosh pakon që ke zgjedhur?

Pakon e preferuar mund ta aktivizosh në mënyrën që më së tepërmi ju përgjigjet:

 • Duke u lajmëruar në numrin falas 1460 dhe duke i përcjellur udhëzimet e thjeshta të automatit folës
 • Nëpërmjet aplikacionit mobil TELEKOM MK, ku përveç aktivizimit mund edhe të monitorosh gjendjen e çdo pakoje
 • Onlajn nëpërmjet Telekomi Im
 • Nëpërmjet Menyja ime, duke thirrur në *122#

Aktivizimi dhe ndryshimi i numrave në Rrethi Im

Nëqoftëse shfrytëzon pako për biseda falas në Rrethi Im duhet që sëpaku të kesh një numër në Rreth. Atë mund ta bësh nëpërmjetTelekomi Im, nëpërmjet automatit folës ose duke u lajmëruar në numrin falas 070 122

Mos harro, mund të zgjedhësh deri 3 numra në Rrethi Im, edhe atë:

 • 3 numra nga rrjeti mobil i Makedonski Telekom ose
 • 2 numra nga rrjeti mobil dhe 1 numër nga rrjeti fiks i Makedonski Telekom.

Ndryshimi i numrit është i mundshëm një herë në 30 ditë.

Me shtetin tënd të preferuar mund të bisedosh me çmim të përgjysmuar gjatë tërë muajit. Zgjidhni destinacionin e preferuar nga tabela, lajmërohu në numrin falas 1461 dhe aktivizo ofertën promocionale për kompenzim prej vetëm 177 denarë.

Shtetet e preferuara Çmimi (denarë/minuta)
Zvicra 54,3 den.
27,2 den.
Italia 54,3 den.
27,2 den.
Gjermania 54,3 den.
27,2 den.
Serbia 33,1 den.
16,6 den.
Austria 54,3 den.
27,2 den.
Shqipëria/  33,1 den.
16,6 den.
Kosova* 44,9 den.
22,5 den.
Sllovenia 54,3 den.
27,2 den.
Mali i Zi 33,1 den.
16,6 den.
Turqia 44,9 den.
22,5 den.
Kroacia 54,3 den.
27,2 den.
Bullgaria 33,1 den.
16,6 den.
Greqia 33,1 den.
16,6 den.
Bosnja dhe Hercegovina 54,3 den.
27,2 den.

* Çmimi për Kosovë vlen vetëm për operatorin mobil Vala 900.

 • Intervali i tarifimit është në 1 minutë.
 • Oferta është në dispozicion për të gjithë modelet tarifore në pripejd.
 • Pas skadimit të periudhës prej 30 ditë, mundesh përsëri të aktivizosh shërbimin për të njejtën ose për destinacion të ri, sipas zgjedhjes suaj. Për aktivizimin me sukses do të pranosh SMS lajmërim.
 • Oferta nuk është në dispozicion në roaming.

Pas skadimit të periudhës prej 30 ditë, mundesh përsëri të aktivizosh shërbimin për të njejtën ose për destinacion të ri, sipas zgjedhjes suaj. Për aktivizimin me sukses do të pranosh SMS lajmërim.

Bisedo për vetëm 9,9 den./min. me 12 shtete, për periudhë prej 30 ditësh! Aktivizo shërbimin duke u lajmëruar në 1461 për 99 denarë dhe bisedo më lirë me Shqipërinë, Australinë, Austrinë, Kanadanë, Gjermaninë, Kosovën (operatori Vala 900), Holandën, Italinë, Slloveninë, Zvicrën, Turqinë dhe SHBA.

Që të aktivizosh shërbimin duhet që të keni 99 den. në pripejd llogarinë tuaj, dhe ajo automatikisht do të aktivizohet çdo muaj të ardhshëm që të mundesh të bisedosh lirshëm me miqtë jashtë vendit! Nëqoftëse dëshiron të deaktivizosh shërbimin, përsëri lajmërohu në 1461.

Bisedat më të lira me shtetet e huaja vlejnë derisa gjendesh në rrjetin e Makedonski Telekom. Intervali i tarifimit është në çdo minutë.