Bisedat mobile

Biseda drejt rrjetave mobile Çmimi i bisedave për minutë në denarë
Tarifa e rregullt, çdo ditë prej orës 08:00 deri 20:00 6,99 (drejt të gjithë rrjetave mobile të vendit)
Tarifa e lirë, çdo ditë prej orës 20:00 deri 08:00 3,99 (drejt të gjithë rrjetave mobile të vendit)

Tarifimi është në fillim të çdo intervali prej 60 sekonda.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop