Branko Stançev

Shtyp

Shkarko

Branko Stançev është Drejtor kryesor Komercial per abonues privatë i Makedonski Telekom. Para se ta marrë funksionin, i kreu funksionet Drejtor Kryesor Operativ për abonuesit afaristë, si dhe Drejtor Kryesor për Çështje Korporative.

Stançev iu bashkua kompanisë në tetor të vitit 2002 dhe mbajti pozita menaxhuese në fusha të ndryshme, duke i përfshirë pozitat Drejtor i Marketingut dhe Komunikimeve, Drejtor për Çmime dhe CPRM, Drejtor Ekzekutiv për Marketing, Shërbime, Çmime, Shitje me Shumicë dhe Rregullativë dhe Drejtor për Shitje me Shumicë dhe Rregulaltivë.

Stançev ka përvojë mbi 18 vjeçare në pothuajse të gjitha sferat komerciale, duke i përfshirë këtu marketingun, shitjen, TIK dhe shitjen me shumicë, si edhe në fushat e teknologjisë dhe rregullativës. Karrierën e tij prej inxhinieri e filloi në vitin 1997 si menaxher për zgjidhje për projekte të mëdha korrporative, vazhdoi si inxhinier i TI në sektorin bankar, ndërsa më pas pasoi angahimi në sektorin për Hulumtim dhe zhvillim. Para se t’i bashkohet Makedonski Telekom, ai ishte pjesë e menaxhmentit të lartë të Agjencisë për Komunikime Elektronike.

Branko Stançev diplomoi në vitin 1997 në Fakultetin për Shkenca Elektroteknike në Shkup, ndërsa është magjistër i Telekomunikimeve dhe magjistër i Administrës së Biznesit.

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk