PAKO BUSINESS CALL ME MË TEPËR KANALE FOLËSE

për biseda përmes linjës telefonike fikse

Zgjidhni Business Call 5, 10, 20 ose 30, në përputhje me nevojat tuaja.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Business Call 5 S

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera mobile
1 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera fikse

Business Call 5 M

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave


  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Business Call 10 S

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera mobile
1 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera fikse

Business Call 10 M

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave


  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Business Call 20 S

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera mobile
1 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera fikse

Business Call 20 M

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave


  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH

Business Call 30 S

Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

5,4 denarë/minutë 6,37 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera mobile
1 denarë/minutë 1,18 denarë/minutë
për biseda drejt
rrjetave tjera fikse

Business Call 30 M

Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave


Shërbimet shtesë si identifikimi i thirrjes, thirrja në pritje duke mbajtur lidhjen dhe ridrejtimi i pakusht i thirrjes janë të përfshira në parapagesë.

Biseda ndërkombëtare

Pako për biseda ndërkombëtare
Zonat ndërkombëtare Çmimi
Fqinjësi 20 denarë/minutë 23,60 denarë/minutë
Ballkan 30 denarë/minutë 35,40 denarë/minutë
Evropë 40 denarë/minutë 47,20 denarë/minutë
Botë 50 denarë/minutë 59,00 denarë/minutë

Rregullat e përdorimit

Për bisedat e pakufizuara vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 250 orë në muaj për Business Call 5, 500 orë për Business Call 10, 1000 orë për Business Call 20 dhe 1500 orë për Business Call 30. Nëse shuma mujore e bisedave e tejkalon nivelin e përfshirë në pako, atëherë bisedat faturohen me çmim prej 1,00 denarë/minuta 1,18 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave fikse dhe 5,4 denarë/minuta 6,37 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave mobile.

Verzioni desktop