TARIFA DHE TË PASURUARA NË BUSINESS

Tani e tutje, të gjitha tarifat në business janë me trafik të shtuar interneti për një komunikim më të mirë, më të shpejtë dhe më të sigurt afarist, brenda dhe jashtë vendit.

Bëni një hap të sigurt drejt digjitalizimit të biznesit tuaj, nënshkruani një të re ose rinovoni kontratën tuaj aktuale 24-mujore dhe përfitoni nga buxhetet e rritur për të blerë pajisje nga oferta e zgjeruar.

  • Çmimet pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt të gjithë rrjeteve të vendit
1 GB
4G qasje
499 589
DENARË NË MUAJ
BISEDA DHE SMS TË PAKUFIZUARA
drejt të gjithë rrjeteve të vendit
10 GB
4G qasje
Stream On
500 MB internet që bredh në familjet e Ballkanit Perëndimor *
799 943
DENARË NË MUAJ
BISEDA DHE SMS TË PAKUFIZUARA
drejt të gjithë rrjeteve të vendit
20 GB
4G qasje
Stream On
50 minuta drejt rrjeteve ndërkombëtare
1 GB internet që bredh në familjet e Ballkanit Perëndimor *
1.199 1.415
DENARË NË MUAJ
BISEDA DHE SMS TË PAKUFIZUARA
drejt të gjithë rrjeteve të vendit
30 GB
4G qasje
Stream On
100 minuta dhe 50 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
50 minuta në Roaming (thirrje hyrëse dhe dalëse)
500 MB internet në roaming
2 GB internet që bredh në familjet e Ballkanit Perëndimor *
1.999 2.359
DENARË NË MUAJ
BISEDA DHE SMS TË PAKUFIZUARA
drejt të gjithë rrjeteve të vendit
30 GB
4G qasje
Stream On
200 minuta dhe 100 SMS drejt rrjeteve ndërkombëtare
100 minuta në Roaming (thirrje hyrëse dhe dalëse)
1 GB internet në roaming
3 GB internet që bredh në familjet e Ballkanit Perëndimor *
2.999 3.539
DENARË NË MUAJ

Sasitë e shfaqura të internetit në roaming janë të vlefshme për çdo Kontratë24 të re ose të rinovuar në periudhën promocionale. Promocioni zgjat deri më 30 prill 2021.
*Interneti i përfshirë në roaming është i vlefshëm për vendet dhe operatorët e Ballkanit Perëndimor (Serbia, Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova).

Minutat e përfshira në roaming u referohen thirrjeve hyrëse dhe dalëse në roaming. Pas përdorimit të minutave të përfshira në roaming, trafiku shtesë do të tarifohet me çmime të rregullta.

Pas tejkalimit të internetit të lidhur në rrjetin shtëpiak, shpejtësia zvogëlohet, por trafiku shtesë nuk tarifohet.
Çmimi i një mesazhi SMS në rrjetet kombëtare për modelin tarifor Business S është 5,4 denarë.

Çmimi i një mesazhi SMS drejt zonave ndërkombëtare është 6,9 denarë, Mesazhi MMS kushton 15 denarë, kurse MMS drejt zonave ndërkombëtare 35 denarë.

Opsioni Stream On është i përfshirë në parapagesën mujore, por aktivizohet vetëm me kërkesë të përdoruesit.