Call Start

  • Неограничени разговори во мрежата на Македонски Телеком.

Тарифниот модел Call Start овозможува неограничени разговори без дополнителен надомест за повиците во рамките на мрежата на Македонски Телеком.

Тарифниот модел е наменет за нови и постојни домашни корисници на телефонска линија со 1 или 2 говорни канали. Месечната телефонска претплата со активиран Call Start тарифен модел изнесува:

Времетраење на договор 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 499 ден 649 ден. 699 ден.
Еднократен надомест за нови претплатници 0 ден. 0 ден. 1.463 ден.
Разговори Цена по минута (нормална/евтина тарифа)
Вклучени разговори во мрежата на Македонски Телеком Неограничено (1)
Разговори во мрежата на Македонски Телеком и кон други фиксни мрежи 1,18/0,71 ден.
Разговори кон сите мобилни мрежи во Македонија 5,99/3,99 ден.
Времетраење на договор 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест за втор (дополнителен) говорен канал 200 ден. 200 ден. 200 ден.

Тарифниот модел можете да го активирате во Телеком продавниците или преку Контакт центарот на телефонскиот број 122.

(1) За неограничени разговори во мрежата на Македонски Телеком важи политика за фер користење од 100 часа месечно. По надминување на вклучените 100 часови месечно, разговорите се наплатуваат по редовните цени за разговори во мрежата на Македонски Телеком.

pageArea reserved, leave empty!!!