Certifikata të kualifikuara

Besueshmëria KS

Besueshmëria KS është certifikatë e kualifikuar, dedikuar për aplikacione standarde.

më shumë

Besueshmëria KS+

Besueshmëria KS + është certifikatë e kualifikuar me token, për siguri më të madhe të certifikatës.

më shumë

Besueshmëria KSN

Besueshmëria KSN është certifikatë e avancuar kualifikuese, dedikuar për aplikacionet e avancuara.

më shumë

Besueshmëria KSN +

Besueshmëria KSN+ është certifikatë e avancuar kualifikuese me token, dhe është certifikata më e sigurt për përdorim të gjerë.

më shumë

Certifikata të normalizuara

Besueshmëria SSL NS

Certifikatë e normalizuar për përdorim teknik për SSL komunikim. Mund të përdoret për krijimin e komunikimit HTTPS gjatë hostimit të veb faqeve me përmbajtje të sigurta.

më shumë

Besueshmëria VPN NS

Certifikatë e normalizuar për përdorim teknik për VPN rrjeta të sigurta. Mund të përdoret për transfer të sigurt të të dhënave nëpërmjet rrjetave publike dhe krijimin e rrjetave VPN.

më shumë


 

Besueshmëria CS NS

Certifikatë e normalizuar për nënshkrimin e softverit. Dedikuar për prodhuesit e softverave. Mund të përdoret për konfirmim të identitetit të shfrytëzuesve të kodit të softverit.

më shumë

UDHËZIME

Shkarkoni udhëzimet për certifikatën tuaj dixhitale!

më shumë

PSHP

Gjeni përgjigjet e pyetjeve lidhur me certifikatat dixhitale.

më shumë

DOKUMENTE

Ligje, rregullore, dokumente publike, formularë.

më shumë

SHKURTESA

Kontrolloni shkurtesat më shpesh të përdorura lidhur me certifikatat dixhitale.

më shumë
Verzioni desktop