Certifikata të kualifikuara

Besueshmëria KS

Besueshmëria KS është certifikatë e kualifikuar, dedikuar për aplikacione standarde.

më shumë

Besueshmëria KS+

Besueshmëria KS + është certifikatë e kualifikuar me token, për siguri më të madhe të certifikatës.

më shumë

Besueshmëria KSN

Besueshmëria KSN është certifikatë e avancuar kualifikuese, dedikuar për aplikacionet e avancuara.

më shumë

Besueshmëria KSN +

Besueshmëria KSN+ është certifikatë e avancuar kualifikuese me token, dhe është certifikata më e sigurt për përdorim të gjerë.

më shumë

Certifikata të normalizuara

Besueshmëria SSL NS

Certifikatë e normalizuar për përdorim teknik për SSL komunikim. Mund të përdoret për krijimin e komunikimit HTTPS gjatë hostimit të veb faqeve me përmbajtje të sigurta.

më shumë

Besueshmëria VPN NS

Certifikatë e normalizuar për përdorim teknik për VPN rrjeta të sigurta. Mund të përdoret për transfer të sigurt të të dhënave nëpërmjet rrjetave publike dhe krijimin e rrjetave VPN.

më shumë


 

Besueshmëria CS NS

Certifikatë e normalizuar për nënshkrimin e softverit. Dedikuar për prodhuesit e softverave. Mund të përdoret për konfirmim të identitetit të shfrytëzuesve të kodit të softverit.

më shumë

UDHËZIME

Shkarkoni udhëzimet për certifikatën tuaj dixhitale!

më shumë

PSHP

Gjeni përgjigjet e pyetjeve lidhur me certifikatat dixhitale.

më shumë

DOKUMENTE

Ligje, rregullore, dokumente publike, formularë.

më shumë

SHKURTESA

Kontrolloni shkurtesat më shpesh të përdorura lidhur me certifikatat dixhitale.

më shumë
pageArea reserved, leave empty!!!