Çkyqja

Në rastet kur linja është e ndërprerë, lajmërohuni në numrin e telefonit për mbështetje të përdoruesve 177.

Nëqoftëse linja është e ndërprerë për shkak të Makedonski Telekom (ndërprerje kabllo, probleme afatgjata të komutacioneve dhe transmetimeve, rikonstruim të rrjetit e tjera) parapagesa mujore do të reduktohet proporcionalisht me periudhën kur linja ka qenë jashtë përdorimit.

Nëqoftëse për periudhë të gjatë nuk jeni prezent, keni mundësinë që përkohësisht të ndërpreni linjën telefonike, për të cilën duhet të parashtroni kërkesë për në pritje në ndonjërën prej shitoreve tona shitëse. Periudha për të cilën mundeni linjën ta lini në pritje është prej 1 deri 3 muaj, njëherë në vit. Për këtë mundësi paguhet shumë vetëm njëherë edhe atë:

PërshkrimiShuma
Linjë telefonike me 1 kanal folës 300 den.
Linjë telefonike me 2 kanale folëse 400 den.
Verzioni desktop