Data hosting qendra

 • Mjedis fizik i sigurt dhe i mbrojtur
 • Mjedis përkatës i rrjetit
 • Kyqja redundante me energji
 • Internet qasje redundante
 • Servise të administruara
 • Shërbime profesionale dhe solucione know-how nga ekip prej profesionistëve kulmor

Përshkrimi

Data hosting qendra e Makedonski Telekom është sistem sallë në të cilën ofrohen shërbime të avancuara, të rangut prej solucioneve të kolokacionit deri te realizimi i infrastrukturës së plotë të shërbimeve për shfrytëzuesin. Mundëson vendosjen e IT pajisjeve të llojeve të ndryshme (serverë, pajisje rrjeti, IVR, raqe etj.), në hapësirë speciale dhe lidhje me internet rrjetin nëpërmjet resurseve dhe pajisjeve kulmore, të cilët sigurojnë shkallë të lartë të kompetencës dhe sigurisë së sistemeve.

Pakot e kolokacionit mundësojnë zgjedhje të thjeshtë të shërbimeve të cilët i përmbushin nevojat për kyqje të instaluar në energji, hapësirën e kolokacionit, internet lidhjen dhe shërbime bazike shtesë të përfshira në ofertë.

Me qëllim që në mënyrë fleksibile dhe optimale tju përgjigjet nevojave të shfrytëzuesve, pakot për kyqje të instaluar në energji, zgjidhen dhe kombinohen si:

 • Zgjedhje e shumëfishtë për kyqje në energji në blloqe prej 500 W fuqi instaluese dhe/ose
 • Zgjedhje e shumëfishtë për kyqje në energji në blloqe prej 100 W fuqi instaluese

Në çdo pako është përfshirë edhe internet lidhja. Me upgrade të pakos bazike për kyqje në energji bëhet upgrade edhe e internet qasjes në proporcion me numrin e sasisë së huazuar.

Nëse edhe përtej internet qasjes së përfshirë ka nevojë për internet qasje shtesë, ofrojmë fleksibilitet në zgjedhje edhe atë sipas trafikut të realizuar (nga 50GB) ose si kompenzim mujor fiks për kapacitet të garantuar maksimal në multiple prej 1 Mbit/s ose 5 Mbit/s.

PakoPako standardePako bazikePako shtesë
Kyqje e instaluar në energji 500W 500W 100W
Hapësirë Pakufizuar – në Rack Hapësirë në raft (Tower server, PC etj.) Pakufizuar
Internet lidhje e përfshirë Opcioni 1
500 GB trafik
Shpejtësi të pakufizuar
Opcioni 1
300 GB trafik
Shpejtësi të pakufizuar
Opcioni 1
100 GB trafik
Shpejtësi të pakufizuar
Opcioni 2
5 Mbit/s shpejtësi
Trafik të pakufizuar
Opcioni 2
3 Mbit/s shpejtësi Trafik të pakufizuar
Opcioni 2
1 Mbit/s shpejtësi
Trafik të pakufizuar

Pakoja shtesë është në dispozicion pas aktivizimit të Pakos standarde ose pakos bazike.

Për çdo shfrytëzues i cili kryen kolokacion të pajisjeve në Data hosting qendrën, pavarësisht nga sasia dhe resurset e përfshira, fiton pako bazike falas të shërbimeve shtesë.

Pako bazike e shërbimeve shtesë 
Firewall mbrojtje
Përcjellja e trafikut
http://account.idhc.com.mk
Analiza e veb statistikave Urchin Analytics
Publikimi i  DNS shënimeve në shërbyesin emëror të Makedonski Telekom 20 domene/server dhe 5 nëndomene/domene
24 orë monitorim automatik të statusit të serverave, si dhe informim dhe alarmim në rast të difekteve
Vizitat në Data qendrën nën shoqërimin e spesialistit të IT-së 18 vjeçare

Përveç pakos bazike falas me shërbime shtesë, sigurojmë edhe Ekstra shërbime shtesë edhe atë:

 • Instalim të pajisjeve me kyqje të dyfishtë në energji
 • Menaxhimi me pajisjet e shfrytlzuesit
 • Huazim të Firewall context virtuel të veçantë në ASA 55xx
 • Vendosja e LAN rrjetit privat në Data hosting qendrën
 • Дополнителни посети под придружба на IT специјVizita shtesë nën shoqërimin e specialistit të IT-së

Portofoli mundëson definimin e solucioneve të bazuara të shfrytëzuesve dhe servise që lehtësisht përshtaten me nevojat e shfrytëzuesit.

Kolokacioni dhe devijimi i Rack-ut

 • Kolokacioni i Rack-ut në pronësi të shfrytëzuesit – falas dhe në dispozicion me huazim (qira) në 10 Pako standarde
 • Devijimi i Rack-ut (42U) në pronësi të Makedonski Telekom – falas dhe në dispozicion me huazim (qira) në 12 Pako standarde

Për zgjedhjen e pakos optimale konsultohuni me menaxherët tanë të shitjes.


Çmimet pa TVSH

Pako
(kontratë për 1 vit.)
Pako standarde 500W  (1)
(500GB ose5 Mbit/s)
Pako bazike500W (1)
(300GB ose3 Mbit/s)
Pako shtesë100W(1)
(100GB ose1 Mbit/s)
Kompenzim i njëfishtë 5.000 den. 5.000 den.
Kompenzim mujor 4.999 den. 4.499 den. 1.299 den.

Për kontratë në 2 ose 3 vite përfitoni zbritje shtesë të kompenzimit mujor dhe të njëfishtë.

Shërbime shtesëKompenzimi mujorKompenzimi i njëfishtë
Instalimi i pajisjeve me kyqje të dyfishtë në energji 5.000 den.
Menaxhimi me pajisjen e shfrytëzuesit 9.900 den. 0 den.
Huazim i Firewall context virtuel të veçantë në ASA 55xx 1.800 den. 0 den.
Vendosja e LAN rrjetit privat në data hosting qendrën 0 den. 5.400 den.
Vizita shtesë nën shoqërimin e specialistit të IT-së 1.100 den./për vizitë
Internet qasje shtesëKompenzimi mujor
Pako prej 50 GB trafik rrjeti (2) 79 den.
Rritje e shpejtësisë së qasjes për 1Mbps  (3) 399 den.
Rritje e shpejtësisë së qasjes për 5Mbps (3) 1.499 den.

Çmimet janë pa TVSH.

(1) Si vlerë referente do të merret konsumi maksimal i pajisjes ”Nameplate value” e definuar nga prodhuesi.

(2) Për shfrytëzuesit që kanë zgjedhur „trafik i përfshirë “ – pa kufizim të shpejtësisë

(3) Për shfrytëzuesit që kanë zgjedhur „shpejtësi të qasjes“ – pa kufizim të trafikut


Çmimet me TVSH

Pako
(kontratë për 1 vit.)
Pako standarde 500W( (1)
(500GB ose5 Mbit/s)
Pako bazike500W( (1)
(300GB ose3 Mbit/s)
Pako shtesë 100W(1)
(100GB ose1 Mbit/s)
Kompenzim i njëfishtë 5.900 den. 5.900 den.
Kompenzim mujor 5.899 den. 5.309 den. 5.309 den.

Për kontratë në 2 ose 3 vite përfitoni zbritje shtesë të kompenzimit mujor dhe të njëfishtë.

Shërbime shtesëKompenzimi mujorKompenzimi i njëfishtë
Instalimi i pajisjeve me kyqje të dyfishtë në energji 5.900 den
Menaxhimi me pajisjen e shfrytëzuesit 11.682 den. 0 den.
Huazim i Firewall context virtuel të veçantë në ASA 55xx 2.124 den. 0 den.
Vendosja e LAN rrjetit privat në data hosting qendrën 0 den. 5.400 den.
Vizita shtesë nën shoqërimin e specialistit të IT-së 1.100 den./për vizitë
Internet qasje shtesëKompenzimi mujor
Pako prej 50 GB trafik rrjeti (2) 93 den.
Rritje e shpejtësisë së qasjes për 1Mbps (3) 471 den.
Rritje e shpejtësisë së qasjes për 5Mbps (3) 1.769 den.

Çmimet janë me TVSH.

(1) Si vlerë referente do të merret konsumi maksimal i pajisjes ”Nameplate value” e definuar nga prodhuesi.

(2) Për shfrytëzuesit që kanë zgjedhur „trafik i përfshirë “ – pa kufizim të shpejtësisë.

(3) Për shfrytëzuesit që kanë zgjedhur „shpejtësi të qasjes“ – pa kufizim të trafikut.


Verzioni desktop