MAGENTA 1 
PËR FËMIJË TË SIGURTË NË BOTËN DIXHITALE

Bota dixhitale është mahnitëse, e pafund dhe magjike dhe magjeps me mundësitë e pakufizuara për lojë dhe argëtim. Por, duke lundruar lirshëm në pafundësinë e kësaj bote – fëmijët mund të humben shumë lehtë. Prandaj kanë nevojë që dikush ti drejtojë.

Ne besojmë se secili fëmijë duhet të rritet sigurt në botën dixhitale.

Me tarifën Magenta 1, fëmijëve tuaj ju ofroni siguri derisa lundrojnë nëpër internet ose derisa e hulumtojnë botën rreth tyre.

Më shumë

MBROJTJE KULMORE ONLINE
PËR MË TË DASHURIT TUAJ
ME KASPERSKY SAFE KIDS!

Tash mund të rrini të qetë sa i përket përmbajtjeve që mund ti prekin fëmijët tuaj në internet. Me Kaspersky Safe Kids të përfshirë në tarifën Magenta 1, ju ofrojmë vegël me të cilën ju i drejtoni fëmijët nëpër botën dixhitale – duke ju mundësuar që të hulumtojnë sigurt, të mësojnë dhe të argëtohen.

Më shumë

ORË SMART PËR FËMIJË,
SEPSE LOJA
DUHET TË JETË PA BRENGA!

Me tarifën e re COOL KIDS në Magenta 1 dhe orët smart për fëmijë jini në kontakt të përhershëm dhe kini pasqyrë të detajuar mbi lëvizjen dhe lokacionin e fëmijëve tuaj – shpejt, thjeshtë dhe në çdo kohë.

Më shumë
Verzioni desktop