Дополнителни
пакети

Разговори

За безгрижни разговори во домашните мрежи или најевтини разговори со странство

Интернет

Активирај припејд интернет пакет преку Telekom MK апликацијата и добиј два пати повеќе

SMS

Пакети за слободна SMS комуникација