Сите припејд корисници кои во тековниот месец ќе надополнат одредена сума, во следниот месец добиваат можност за активирање дополнителна придобивка по свој избор – дополнителен интернет, викенд минути или Опција Видео.

Вкупна сума од надополнувања
во тековниот месец
Дополнителни придобивки
199 – 399 ден. 1 GB интернет – во период од 7 дена Неограничени викенд минути – во период од 7 дена
400 ден. и повеќе 4 GB + Опција Видео – во период од 7 дена Неограничени викенд минути – во период од 30 дена

Дополнителните придобивки се достапни и можат да се активираат само преку Telekom MK апликацијата.

По завршување на тековниот месец, во менито Достапни пакети од УПРАВУВАЊЕ СО УСЛУГИТЕ стануваат видливи Дополнителните придобивки доделени според вкупната сума од надополнувањата во претходниот месец.

Корисниците можат да изберат само една од Дополнителните придобивки во еден месец.*

  • Дополнителниот 1 GB интернет достапен е за користење 7 дена од денот на активирањето.
  • Неограничените викенд минути за разговори, во првата категорија на придобивки, достапни се за користење првиот викенд по активирањето.
  • Неограничените викенд минути за разговори, во втората категорија на придобивки, достапни се за користење 30 дена од активирањето.
  • Дополнителниот Видео интернет пакет (4 GB интернет + Опцијата Video) достапен е за користење 7 дена од денот на активирањето. Со Опцијата Video добивате можност за неограничено следење MaxTV GO, HBO GO, NETFLIX and YOUTUBE без да се троши основниот или дополнителниот интернет.

* Доколку корисникот веќе има активна дополнителна придобивка, новата придобивка, за наредниот месец, ќе му биде достапна за активирање по истекот на важноста на претходната.pageArea reserved, leave empty!!!