Доверливост KSN +

 • Зголемена безбедност и сигурност на инфромациите
 • Намалување на трошоци
 • Заштеда нa време при е-плаќање
 • Подобрување на продуктивноста
 • Висока сума за годишно осигурување

Опис

Доверливост KSN+ е напреден квалификуван сертификат со употреба на токен, кој обезбедува зголемена сигурност на чување на сертификатот. Тој е најсигурниот сертификат за широка употреба. Има исти карактеристики како Доверливост KSN, но се чува на токен. Наменет е за напредни апликации, и може да се користи за:

 • безбедна e-пошта
 • енкрипција/декрипција на фајлови
 • дигитален потпис
 • осигурување на секакви видови на дигитални податоци
 • VPN овластување
 • овластување на домен
 • е-плаќање/е-трговија

Пакетот вклучува два пара клучеви. Во зависност од потребите на корисникот, сертификатот се издава со важност од 1 до 5 години. Сертификатот е осигуран на годишен износ од 200.000 €.

Цени

Времетраење на договорот Цени
Прва активација 500 ден.
Годишен надомест 3.000 ден.
Отповикување 209 ден.
Суспензија 199 ден.
Отповикување на суспензија 199 ден.
Промена на засебно име 299 ден.
Враќање на историјат 599 ден.


Времетраење на договорот Попуст на годишен надомест
4 години 5%
5 години 10%


Дигитални сертификати за интернет корисници на Македонски телеком
Времетраење на договорот Цени
3 години 8.099 ден.
4 години 9.599 ден.
5 години 10.399 ден.

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Цените се со вклучен ДДВ.