Доверливост KS +

  • Зголемена безбедност и сигурност на инфромациите
  • Намалување на трошоци
  • Заштеда нa време при е-плаќање
  • Подобрување на продуктивноста
  • Висока сума за годишно осигурување

Опис

Доверливост KS + е квалификуван сертификат со задолжителна употреба на токен, кој обезбедува зголемена сигурност на чување на сертификатот. Има исти карактеристики како Доверливост KS, но се чува на токен. Наменет е за стандардни апликации и може да се користи за:

  • безбедна e-пошта
  • енкрипција/декрипција на фајлови
  • дигитален потпис
  • е-плаќање/е-трговија 

Во пакетот е вклучен еден пар клучеви. Во зависност од потребите на корисникот, сертификатот се издава со важност од 1 до 5 години. Сертификатот е осигуран на годишен износ од 100.000 €.

Цени

Времетраење на договорот Цени
Прва активација 150 ден.
Годишен надомест 850 ден.
Отповикување 209 ден.
Суспензија 199 ден.
Отповикување на суспензија 199 ден.


Времетраење на договорот Попуст на годишен надомест
4 години 5%
5 години 10%


Дигитални сертификати за интернет корисници на Македонски телеком
Времетраење на договорот Цени
3 години 2.299 ден.
4 години 2.799 ден.
5 години 2.999 ден.

Цената на токенот изнесува 1.899 денари (со вклучен ДДВ).

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Цените се со вклучен ДДВ.