Доверливост SSL NS

Опис

Нормализиран сертификат за техничка употреба за SSL комуникација. Може да се користи за креирање на HTTPS комуникација при хостирање на веб страни со безбедни содржини.

Во зависност од потребите на корисникот, сертификатот се издава со важност од 1 до 5 години. Сертификатот е осигуран на годишен износ од 200.000 €.

Цени

Времетраење на договорот Цени
Прва активација 150 ден.
Годишен надомест 1.499 ден.
Отповикување 209 ден.
Суспензија 199 ден.
Отповикување на суспензија 199 ден.

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Цените се со вклучен ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!