Доверливост VPN NS

Опис

Нормализиран сертификат за техничка употреба за безбедни VPN мрежи. Може да се користи за креирање на виртуелни приватни мрежи (VPN) и безбеден пренос на податоци преку јавните мрежи.

Во зависност од потребите на корисникот, сертификатот се издава со важност од 1 до 5 години. Сертификатот е осигуран на годишен износ од 200.000 €.

Цени

Времетраење на договорот Цени
Прва активација 1.770 ден.
Годишен надомест 7.887 ден.
Отповикување 209 ден.
Суспензија 199 ден.
Отповикување на суспензија 199 ден.


Времетраење на договорот Попуст на годишен надомест
4 години 5%
5 години 10%

Македонски Телеком овозможува попусти при купување на одреден број на сертификати.

Цените се со вклучен ДДВ.

pageArea reserved, leave empty!!!