E-pagesa

Nëpërmjet sistemit E-pagesa sigurohet mundësia për pagesë të faturave mujore për sherbime fikse – biseda, internet dhe television nga Makedonski Telekom, pa provision dhe shpenzime shtesë. Sherbimi E-pagesa, mundëson të arrini deri tek faturat e paguar vetëm në katër hapa pa kufizime të kohës dhe vendit prej ku do ta bëni pagesen. Sherbimi ka qasje 24x7, prej kudo në botë.

Merrni qasje nëpërmjet internet faqes Telekomi Im и dhe paguani me kartelat pagesore VISA, MasterCard, si dhe me kartelat pagesore të lëshuara nga bankat vendore në Maqedoni të cilat përdoren për pagesa elektronike.

Paguaj faturë
Verzioni desktop