Е-сметководство Pantheon Cloud

  • Едноставна работа со вашето сметководствено биро
  • Едноставен интерфејс, висока сигурност и доверливост на податоци
  • Предефинирани документи и исписи
  • Широк спектар на поддршка и помош
  • Без вложување во инфраструктура

Опис

PANTHEON Cloud овозможува целосна контрола на бизнис процесите во една компанија. За успешно работење и пристап до сметководствената програма потребен е само интернет, при што плаќате онолку колку што користите. 

Дополнителна предност на вака дијзајнираниот продукт е можноста до истите податоци да пристапат истовремено и сметководственото биро и неговата странка, a на тој начин дополнително да ги намалат трошоците за работа.

Цената за месечно користење на PANTHEON Cloud продуктот вклучува:

  • Месечно изнајмување на сметководствена апликација (PANTHEON), односно решение приспособено на потребите и барањата на корисниците
  • Правно усогласување и надградба на PANTHEON софтверот во согласност со промените на прописите во соодветната област
  • База на податоци со големина на дисковен простор во согласност  со типот на избраната лиценца
  • Back-up копии на базата на податоци

Карактеристики по пакети LX LT SE ME MF
Благајна вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Нарачки на купувачи и добавувачи вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Електронско и интернет работење вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Издавање и прием на сметки вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Патни налози вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Залиха и складишта вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен

Царина

  вклучен вклучен вклучен вклучен
Пресметка  ДДВ   вклучен вклучен вклучен вклучен
Работење со странство   вклучен вклучен вклучен вклучен
Сметководство     вклучен вклучен вклучен
Основни средства     вклучен вклучен вклучен
Сервис     вклучен вклучен вклучен
Пресметка на плата     вклучен вклучен вклучен
Kадровска евиденција     вклучен вклучен вклучен
Основно производство     вклучен вклучен вклучен
Деловна интелигенција - контролна табла       вклучен вклучен
Деловна интелигенција - анализа, извештаи, планирање       вклучен вклучен
Производство - планирање       вклучен вклучен
Производство - терминирање          вклучен
Производство - напредни работни налози         вклучен
Производство - спецификација со алтернатива         вклучен
Благајна         вклучен

Цени со ДДВ

Хостирана лиценца која ги вклучува трошоците за лиценца и надградба.


Тип на лиценца Редовна месечна цена Големина на дисковен простор
PANTHEON Cloud LX - 1 корисничка лиценца 506ден. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 1 корисничка лиценца 872 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 3 кориснички лиценци 1.946 ден. 750 MB
PANTHEON Cloud RT- 1 корисничка лиценца 943 ден. 250 MB
PANTHEON Cloud RE - 1 корисничка лиценца 1.533 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud SE - 1 корисничка лиценца 2.182 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud ME - 1 корисничка лиценца 2.548 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud MF - 1 корисничка лиценца 3.857 ден. 1 000 MB
PANTHEON Cloud MT - 1 корисничка лиценца 1.238 ден. 250 MB
PANTHEON Cloud GE - 1 корисничка лиценца 2.182 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud CS 01 341 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud FM mobile 01 577 ден. 500 MB

Во рамки на услугата нудиме можност за дополнителни ресурси, како и професионална помош и обуки за користење на услугата.


Дополнителни ресурси Редовна месечна цена
Надградба на дисковен простор -1GB  176 ден.


Професионална помош Еднократна цена
Обука за PANTHEON Cloud LX со една корисничка лиценца 3 649 ден.
Обука за PANTHEON Cloud LT со една корисничка лиценца 10 939 ден.
Обука за PANTHEON Cloud LT со три кориснички лиценци 14 599 ден.
Обука за  сметководители 43 799 ден.
Back up на DVD 1 819 ден.

Еднократната цена за професионалната помош може да се разликува од горе наведените цени доколку корисникот има потреба од покомплексна имплементација или прилагодување на Pantheon Cloud услугата согласно неговите деловни потреби. Јавете се на бесплатниот број 0800 88881 и закажете лична презентација во вашата компанија.

Цените се со вклучен ДДВ

Цени без ДДВ

Тип на лиценца Редовна месечна цена Големина на дисковен простор
PANTHEON Cloud LX - 1 корисничка лиценца 429 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 1 корисничка лиценца 739 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 3 кориснички лиценци 1.649 ден. 750 MB
PANTHEON Cloud RT- 1 корисничка лиценца 799 ден. 250 MB
PANTHEON Cloud RE - 1 корисничка лиценца 1.299ден. 500 MB
PANTHEON Cloud SE - 1 корисничка лиценца 1.849 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud ME - 1 корисничка лиценца 2.159ден. 500 MB
PANTHEON Cloud MF - 1 корисничка лиценца 3.269 ден. 1 000 MB
PANTHEON Cloud MT - 1 корисничка лиценца 1.049ден. 250 MB
PANTHEON Cloud GE - 1 корисничка лиценца 1.849 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud CS 01 289 ден. 500 MB
PANTHEON Cloud FM mobile 01 489 ден. 500 MB

Во рамки на услугата нудиме можност за дополнителни ресурси, како и професионална помош и обуки за користење на услугата.


Дополнителни ресурси Редовна месечна цена
Надградба на дисковен простор -1GB  149 ден.


Професионална помош Еднократна цена
Обука за PANTHEON Cloud LX со една корисничка лиценца 3 092 ден.
Обука за PANTHEON Cloud LT со една корисничка лиценца 9 270 ден.
Обука за PANTHEON Cloud LT со три кориснички лиценци 12.372 ден.
Обука за  сметководители 37.118 ден.
Back up на DVD 1 542 ден.

Еднократната цена за професионалната помош може да се разликува од горе наведените цени доколку корисникот има потреба од покомплексна имплементација или прилагодување на Pantheon Cloud услугата согласно неговите деловни потреби. Јавете се на бесплатниот број 0800 88881 и закажете лична презентација во вашата компанија.

Цените се без ДДВ

Десктоп верзија