percentage icon

Ktheni telefonin tuaj të vjetër celular dhe përfitoni një zbritje në telefonin tuaj të ri T Phone

Ne kemi prezantuar një proces me të cilin mund të lini celularin tuaj të vjetër në dyqanin më të afërt të Telekomit, për të cilin do t'ju shpërblejmë me një zbritje Eko në vlerë prej 2.000 denarë për blerjen e telefonit tuaj të ri T Phone.

Së bashku për mbrojtjen e mjedisit

Ndryshimet klimatike prekin të gjithë botën dhe ne kemi një përgjegjësi të përbashkët për të reduktuar ndikimin negativ në natyrë. Le të veprojmë tani dhe të bëjmë një ndryshim për një të ardhme më të mirë për të gjithë, me ju, përdoruesit tanë, si partnerë në arritjen e qëllimit të përbashkët – një mjedis më të pastër.

Prandaj, në Ditën Globale të Riciklimit – 18 Mars, ne filluam një iniciativë për të ricikluar celularët e vjetër.
Në të gjitha dyqanet tona, në partneritet me “Zero Mbeturina”, do të mbledhim celularët e vjetër me qëllim që së bashku me ju ta përmirësojmë procesin e reduktimit të mbetjeve elektronike.

Nisma “Eko Zbritje” është shprehje e përkushtimit të Telekomit, si një kompani e ndërgjegjshme për mjedisin, për të kontribuar në uljen e ndikimit të dëmshëm në natyrë dhe krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm. Kjo nismë mban vulën #Green Magenta për cilësi, përgjegjësi dhe qëndrueshmëri

Green Magenta

Kushtet dhe përfitimet

Për kë vlen zbritja Eko
Promocioni "Zbritje Eko" vlen për të gjithë përdoruesit privatë ekzistues dhe të rinj me kontratë. Zbritja nga ky promocion mund të përdoret vetëm për blerjen e një smartphone të ri T Phone duke lidhur një kontratë të re ose rinovuar atë në Besnik 24 ose me Buxhetin Familjar, brenda një periudhe prej 90 ditësh nga dita e kthimit të pajisjes së vjetër. Zbritja Eko vlen edhe për përdoruesit që kanë një kontratë aktive për Buxhetin familjar në momentin e porositjes së pajisjes së re.

icon eco

Zbritja Eko është si shtesë e të gjitha zbritjeve dhe përfitimeve të mëparshme dhe është e vlefshme kur blini një smartphone T Phone përmes të gjitha kanaleve të shitjes: shitje direkte në dyqan ose online përmes dyqanit online të Telekomit dhe përmes aplikacionit Telekom MK.

Periudha e vlefshmërisë:

Eko-zbritja është e vlefshme 90 ditë nga dita e kthimit të pajisjes së vjetër.
Eko-zbritja mund të përdoret nga një përdorues vetëm një herë në periudhë 18 mujore.

Mënyra e aktivizimit:

Zbritja Eko aktivizohet automatikisht kur blini një T Phone të ri. Për një linjë jepet vetëm një zbritje Eko.

Si ta kontrolloni statusin e Eko-zbritjes tuaj

Në aplikacionin Telekom MK, mundësia e përdorimit të Eko-zbritjes do të jetë e dukshme në formë baneri deri në fund të periudhës 90-ditore.

Në rast të shfrytëzimit të Eko-zbritjes, baneri nuk do të jetë i dukshëm në Telekom MK App.

Përfitoni nga zbritja
promocionale Eko për celularët tuaj të ri T Phone ose T Phone Pro

T Phone

T Phone

Rendit
T Phone Pro

T Phone Pro

Rendit

* Lista e pajisjeve për të cilat vlen zbritja Eko është subjekt i ndryshimeve dhe plotësimeve. Promocioni zgjat për një periudhë të kufizuar kohore.

Nula otpad logo
Verzioni desktop