percentage icon

Ktheni telefonin e vjetër dhe Fitoni zbritje për telefonin tuaj të ri 5G

E vendosëm një proces të ri me të cilin telefonin tuaj të vjetër celular mund ta lini në dyqanin më të afërt të Telekomit, për çka ne do t’ju shpërblejmë me EKO zbritje në shumë prej 1.000 denarësh.

BASHKË PËR MBROJTJEN E MJEDISIT JETËSOR

Ndryshimet klimatike po prekin të gjithë botën dhe ne kemi një përgjegjësi të përbashkët për të reduktuar ndikimin negativ në natyrë. Le të veprojmë tani dhe le të bëjmë ndryshim për një të ardhme më të mirë për të gjithë ju, me ju, abonueit tanë si partnerë në arritjen e qëllimit të përbashkët - për mjedis më të pastër.

Prandaj, në Ditën Botërore të Riciklimit - 18 Mars, fillojmë me iniciativën për riciklimin e celularëve të vjetër.
Në të gjitha dyqanet tona, në partneritet me “Zero Mbeturina”, do të mbledhim celularët e vjetër me qëllim që së bashku me ju ta përmirësojmë procesin e reduktimit të mbetjeve elektronike.

KUSHTE DHE PËRFITIME

PËR KË VLEN EKO-ZBRITJA
Promocioni “Eko-zbritje” është i vlefshëm për të gjithë përdoruesit ekzistues dhe të rinj postpejd. Zbritja nga ky promocion mund të përdoret vetëm për blerjen e një celulari të ri 5G duke lidhur një kontratë të re ose duke rinovuar kontratën në Besnik 24 ose me Buxhet familjar, brenda një periudhe 90-ditore nga dita e kthimit të pajisjes së vjetër. Zbritja ekologjike mund të përdoret edhe nga abonuesit që kanë një Marrëveshje aktive për Buxhet familjar në momentin e porositjes së një pajisjeje të re.

icon eco

Eko-zbritja është e vlefshme dhe vlen për blerjen e celularit përmes të gjitha kanaleve të shitjes: shitje direkte në dyqan ose onlajn përmes dyqanit onlajn të Telekomit dhe aplikacionit Telekom MK. Zbritja ekologjike është shtesë e të gjitha zbritjeve dhe përfitimeve të mëparshme dhe i referohet ofertës speciale të telefonave, të dhënë në shtojcë.

Periudha e vlefshmërisë:

Eko-zbritja është e vlefshme 90 ditë nga dita e kthimit të pajisjes së vjetër.
Eko-zbritja mund të përdoret nga një përdorues vetëm një herë në periudhë 18 mujore.

Mënyra e aktivizimit:

Eko-zbritja aktivizohet në mënyrë automatike si zbritje kur blini një celular të ri 5G. Për një linjë jepet/aktivizohet vetëm një Eko-zbritje.

Si ta kontrolloni statusin e Eko-zbritjes tuaj

Në aplikacionin Telekom MK, mundësia e përdorimit të Eko-zbritjes do të jetë e dukshme në formë baneri deri në fund të periudhës 90-ditore.

Në rast të shfrytëzimit të Eko-zbritjes, baneri nuk do të jetë i dukshëm në Telekom MK App.

Lista e telefonave 5G për të cilat vlen
promocioni i Eko-zbritjes:

iPhone 12

iPhone 12

Rendit
iPhone 13 mini

iPhone 13 Mini

Rendit
iPhone 13

iPhone 13

Rendit
iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro

Rendit
iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max

Rendit
Motorola Edge 20 Lite 128GB

Motorola Edge 20 Lite 128GB

Rendit
OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE

Rendit
OnePlus Nord2 CE 5G

OnePlus Nord2 CE 5G

Rendit
OnePlus 9 256

OnePlus 9 256 GB

Rendit
OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro 5G 256GB

Rendit
Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52s

Rendit
Samsung Galaxy Z Flip3 128 GB

Samsung Galaxy Z Flip3 128 GB

Rendit
Samsung Galaxy Z Flip3 128 GB

Samsung Galaxy Z Fold3 256 GB

Rendit
Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Rendit
Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G

Rendit
Xiaomi 11 Lite 5G NE 128GB

Xiaomi 11T

Rendit
Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Rendit
SAMSUNG Galaxy A53

SAMSUNG Galaxy A53

Rendit

Për ta përdorur rrjetin 5G në tarifat e dhëna më lartë duhet:

  • të jeni në një zonë që është e mbuluar me 5G
  • të keni pajisje 5G me rregullim përkatës të softuerit të cilin e siguron prodhuesi i pajisjes
  • konfigurimet për rrjet të pajisjes të jenë të vendosura në 5G

*Lista është subjekt i ndryshimeve dhe plotësimeve. Telefonat për të cilët vlen promocioni i Eko-zbritjes do të shënohen siç duhet në dyqanin tonë onlajn.
Nëse pajisja nuk është e disponueshme për blerje përmes promocionit Eko-zbritje, në pasqyrën e përdoruesit nuk do të paraqitet as Eko-zbritje.
Promocioni vlen për një periudhë të kufizuar kohore.

Nula otpad logo