Во припејд

НЕКА ТЕ ЧУЕ
СВЕТОТ СО
SPEAK OUT

Неограничен интернет за социјални мрежи

Активирајте ја новата опција Speak Out и споделувајте ги неограничено вашите идеи, размислувања и ставови преку социјалните мрежи.

Неделен Speak Out пакет со вклучени Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp, Tinder, Snapchat, TikTok и Twitter и плус 4 GB интернет за користење на интернет по ваш избор.

149
денари неделно

Во припејд

icon1
icon2
icon3

Како се активира опцијата
Speak Out?

Акивирајте ја опцијата Speak Out преку Telekom MK апликацијата и споделувајте онлајн неограничено на социјалните мрежи Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok и Twitter без притоа да трошите од мобилниот интернет вклучен во пакетот.

По барањето за активирање на опцијаta Speak Out ќе добиете потврдна SMS порака за извршеното активирање. Од тој момент сообраќајот остварен преку мобилната мрежа за стриминг сервисите станува неограничен и повеќе нема потреба за грижа околу потрошениот интернет сообраќај. Најавете се на вашите омилени платформи и споделувајте.

Како работи
Speak Out?

Иако не троши од вашиот мобилен интернет, на опцијата
Speak Out тој и е потребен за да може да функционира. Доколку го потрошите мобилниот интернет вклучен во пакетот, Speak Out ќе престане да работи, сè додека не активирате нов Speak Out интернет пакет.

За оваа опција не ви се потребни инсталации и ажурирање на смартфонот, зашто таа функционира без оглед на типот на мобилниот уред или оперативниот систем.

Важни информации и услови кои треба да ги знаете при користeњето на oпцијата Speak Out.

  • Пакетот трае 7 дена од денот на активирањето
  • Пакетот не е достапен во роаминг.
  • Тарифирањето на интернетот е 10 KB.
  • Максималната интернет брзина е 21 Mbps.
  • По искористувањето на интернетот вклучен во пакетот, Speak Out ќе престане да работи сè додека корисникот не активира нов неделен Speak Out интернет пакет.
Правила и услови за користење
Десктоп верзија