Evernote

Ексклузивно за корисниците на Македонски Телеком, преземете ја супер популарната апликација Evernote директно од App store или Google Play и бесплатно активирајте премиум лиценца за 6 месеци. Само со Evernote сите ваши фотографии, потсетници и важни информации, на едно место. Дознајте повеќе за апликацијата на следниот линк.

Оваа промотивна понуда, се активира исклучиво преку мобилен телефон (Android, IOS, Blackberry) и тоа само сo SIM картичка на Македонски Телеком која во моментот на активирање треба да е приклучена на мобилен интернет, а не на WiFi. Корисниците на Македонски Телеком можат да ја користат премиум лиценцата во времетраење од 6 месеци, без дополнителен надомест.

По активирање на лиценцата, апликацијата е автоматски достапна за користење на повеќе платформи и тоа:

Преку компјутер на :

  • Mac OS X
  • Windows Desktop
  • Windows 8 (Touch)

Преку мобилен телефон на:

  • iPad, iPhone, iPod Touch
  • Android
  • Windows Phone
  • Blackberry
  • WebOS (via App Catalog)

По завршувањето на промотивниот период од 6 месеци, корисниците можат да продолжат да ја користат премиум лиценцата по цена од 5 USD месечно /45 USD годишно или да продолжат да ги користат основните функционалности бесплатно. По изминувањето на периодот од 6 месеци, наплатата ќе се врши директно преку корисничкиот профил на Аpple store, Android marketplace и сл, а не преку сметката на телефонскиот број на корисникот.

Десктоп верзија