Evernote

Ekskluzivisht për shfrytëzuesit e Makedonski Telekom, shkarkoni aplikacionin super të njohur Evernote drejtpërdrejtë nga App store ose Google Play dhe aktivizoni falas premium liçencën për 6 muaj. Vetëm me Evernote të gjithë fotografitë tuaja, përkujtuesët dhe informacionet kryesore, në një vend. Mësoni më shumë për aplikacionin në këtë link.

Kjo ofertë promocionale, aktivizohet vetëm nëpërmjet telefonit mobil (Android, IOS, Blackberry) edhe atë vetëm me SIM kartelë të Makedonski Telekom e cila në momentin e aktivizimit duhet që të jetë e kyqur në internet mobil, dhe jo në Wi-Fi. Shfrytëzuesit e Makedonski Telekom mund ta shfrytëzojnë premium liçencën në kohëzgjatje prej 6 muajve, pa kompenzim shtesë.

Pas aktivizimit të liçencës, aplikacioni është automatikisht në dispozicion për shfrytëzim në më shumë platforma edhe atë:

Nëpërmjet kompjutorit në:

  • Mac OS X
  • Windows Desktop
  • Windows 8 (Touch)

Nëpërmjet telefonit mobil në:

  • iPad, iPhone, iPod Touch
  • Android
  • Windows Phone
  • Blackberry
  • WebOS (via App Catalog)

Pas mbarimit të periudhës promocionale prej 6 muajve, hsfrytëzuesit mund të vazhdojnë të shfrytëzojnë premium liçencën me çmim prej 5 USD muaj /45 USD në vit ose të vazhdojnë të shfrytëzojnë funksionalitetet bazike falas. Pas kalimit të afatit prej 6 muajve, pagesa do të realizohet drejtpërdrejtë nëpërmjet profilit të përdoruesit në Аpple store, Android marketplace dhe etj, dhe jo nëpërmjet faturës së numrit të telefonit të shfrytëzuesit.