Македонски Телеком во своето портфолио нуди решение за големопродажна услуга за пристап на интернет содржини на сите за интересирани оператори.

За потребните информации, Ве молиме да се јавите на следниот контакт: e-mail: dcbc@telekom.mk
Десктоп верзија